top of page

SEKS SETT AV FERDIGHETER

Ferdigheter du kan opparbeide deg gjennom å praktisere Hakomi

"Disse ferdighetene er ikke først og fremst en teknikk, men basert på erfaringer". –Georgia Marvin


"Learn the simple things and learn the to perfection"–Ron Kurtz

1446862976.png

STATE OF MIND

Accepted Insurance

Aware of and adjust and modulate-hjelpe en å modulere-fordi du er rolig, joyfull tilstede, calm, present of mindfulness, loving presence not knowing, gå inn i den terapeutiske alliansen.

Client 7

RELASJONELLE FERDIGHETER

Coverage for Your Psychological Needs

Liker du faktisk menneskeheten? liker du denne personen? kan du finne noe som inspirerer deg. er du oppmerksom på det ansiktet du viser til en person.

rihard-Magnifying-glass.png

OBSERVASJONSFERDIGHETER

Accepted Insurance

Din evne til å kontrollere oppmerksomheten din. Den kan ikke vandre. Hva er det som faktisk foregår i present moment. hva skaper unødvendig lidelse. vaner om hvordan man er i verden. det er der du vil avdekke vanene (habits) tankevanene. Indikatorer. Observerer på flere nivåer: tracke signaler på hva som faktisk skjer, present moment, i dypere strukturer.

Mental-Health-VIII.png

MODELLERINGSFERDIGHETER

Coverage for Your Psychological Needs

Vi har ofte en tanke om at "verden er meg". En egosentrisk vane. Imaginering-as if. Vi må være tender og respektfulle når vi modellerer hverandres verdener.

1510725577.png

EKSPERIMENTELLE FERDIGHETER

Evnen til å sette opp eksperimenter

Sette opp mindfulness, tracke. God hypotese over hva som skjer slik at du kan designe et eksperiment. Vær kreativ. Blir veldig lett når du begynner å komme inn i det.
Klarer du å lese de signalene som kommer i mot deg. Uttrykk, kropp, moment by moment, ikke det DU tenker, vi vil at det skal gå flytende. eks. et signal om at du ikke skal komme for nær.

broken-heart-01.png

SUPPORT FOR HEALING FERDIGHETER

Accepted Insurance

Avhenger av hvem du er og klientens readyness og the condition of the moment. Jobbe deg opp til å bli denne personen. Kunstnerisk, modulere: mindre, mer.

bottom of page