top of page

HVA ER HAKOMI?

Klikk på bildene under for mer informasjon og originalartikler

Hakomi er en kroppspsykoterapeutisk metode basert på bruk av mindfulness, ikke-vold og dyp medfølelse. Metoden ble utviklet av Ron Kurtz, amerikansk psykoterapeut og forsker. 

 

Metoden er basert på ideen om at "å være bevisst gir deg muligheten til å velge". Det vil si at vår vanlige oppførsel styres av tro, holdninger og tidligere erfaringer som hovedsakelig ikke er tilgjengelig for bevisstheten. Gjennom å observere og realisere de forestillingene som forteller oss hvordan vi skal leve, hvordan vi må forholde oss til andre og verden, gir det muligheten for å gjøre endringer til  et sunnere liv og til mer tilfredsstillende relasjoner. Målet med metoden er reduksjon av unødvendig lidelse (unnecessary suffering) .

 

I hakomi trenger man ikke å ha lange, spekulative samtaler om ens livshistorie. I hakomi ser vi på hvordan livshistorien vår uttrykkes her og nå, i vår atferd, gester, ansiktsuttrykk med mer. Fokuset ligger heller ikke på å fordype seg i det vonde, men fokusere på hvordan noe kan bli positivt, eller hvordan det er en ressurs, og hva som gir næring (nourishment)

 

Med tiden har hakomi utviklet seg til å dreie seg om mer enn å være en psykoterapi-form. Det vil si at metoden ikke trenger å bare praktiseres i et terapeut/klient-forhold, men også i en gruppesammenheng der man gjør øvelser og små eksperimenter som medmennesker. Det er slik våre workshops praktiseres. På mange måter kan hakomi være en måte å relatere seg til verden og mennesker på, eller en måte å leve på. 

evan-dennis-75563-unsplash.jpg

Hakomi er  mye mer enn mindfulness og psykoterapi

wang-xi-349376-unsplash.jpg

Artikkel av Ron Kurtz (engelsk)

De fem grunnleggende prinsippene (engelsk)

lillian-grace-416945-unsplash.jpg

Artikkel av Ron Kurtz (engelsk)

matheus-ferrero-159633-unsplash.jpg
markus-spiske-624940-unsplash.jpg

Video med Georgia Marvin

Artikkel av Ron Kurtz (engelsk)

Artikkel fra HEN sin hjemmeside (engelsk)

Ron in orange shirt024.jpg

Grunntrening og sertifisering

non-675794-unsplash.jpg
bottom of page