top of page

KAN HAKOMI VÆRE NOE FOR MEG?

Hva slags utbytte kan man få av å praktisere hakomi

Hakomi kan fungere som både profesjonell og personlig utvikling, og disse henger jo selvsagt sammen. Alle som har en interesse av å forstå seg selv bedre, bli klar over fordommer og uvaner, og slik bedre sine relasjoner, kan ha nytte av hakomi. Nedenfor vil du lese litt mer detaljert om dette.
 

PROFESJONELL UTVIKLING

Hakomi kan fungere som en god modell eller verktøy i en faglig praksis. 

I jobben som terapeut, sosialarbeider, psykolog og andre hjelpeyrker kan man forbedre tilstedeværelsen sin med klienter og pasienter. Kunstnere og folk i kreative yrker kan bruke Hakomi for å finne inspirasjon. Lærere kan bli mer bevisst i sin pedagogisk tilnærming og utvikle evnen til å kommunisere med sine elever. Kroppsorienterte yrker som fysioterapeuter, massører, yogalærere, leger, sykepleiere, alternative terapeuter etc. kan gjennom hakomi bli bedre kjent med foreningen av kropp og sinn og slik bli mer effektiv i behandlingen. Og bedriftsledere og gründere kan lære seg ferdigheter for motivere sine medarbeidere, forbedre produksjonsprosesser og forbedre bedriftens filosofi.

PERSONLIG UTVIKLING

Hakomi passer godt som en tilnærming for personlig vekst og utvikling av selvinnsikt. Ved hjelp av assistert selvstudie kan du bli kjent med dine implisitte trossetninger (beliefs) og vaner/uvaner (habits). 

Mennesker som er oppe i en personlig krise kan bruke hakomi som en metode for å få støtte og skape endring i livet. Øvelsene vi gjør kan også hjelpe med å integrere vonde minner og traumer gjennom å fokusere på det som er positivt og nærende.

HVEM PRAKTISERER HAKOMI I NORGE?

I Hakomi Norway er vi folk i 20-30-40-50-60-70-årene, kvinner, menn, mødre, fedre, terapeuter, sosionomer, ungdomsarbeidere, forskere, sykepleiere, leger, psykologer, dansere, impro-skuespillere, musikal-artister, allmennlærere, kjørelærere, spesialpedagoger, jurister, billedkunstnere, svensker, tyskere, akidoutøvere, zen-entusiaster, folk med meditasjons-app på mobilen, samfunnsvitere, hundemennesker, kattemennesker, introverte, ekstroverte, og folk som mener at personlighetskategoriene introvert/ekstrovert er uvesentlige, samfunnsøkonomer, siviløkonomer,  fysioterapeuter, psykomotoriske fysioterapeuter, yogalærere, yogaentusiaster, sosialantropologer, rosenterapeuter, sykemeldte, friluftsfolk, urbanister, kristne, ateister, trygdede, studenter, folk som lurer på hva de vil bli når de blir store, journalister, folk i batikk-bukser, folk i jeans, og folk med og uten glutenallergi.

“I emphasize presence, warmth and kindness more than maintaining a professional demeanor.  Recent research supports this emphasis on the personal qualities of the therapist. Chogyam Trungpa called it “full human beingness” and described the essential qualities as warmth and wakefulness (as cited in Wellwood, 1983). These are the qualities I look for in students and potential teachers. I believe that any intelligent, warm-hearted person can learn this method. I accept people into my trainings regardless of their academic background. I have taught high school students and seniors, body workers and students of Buddhism, as well as MD’s, psychologists, psychiatrists and other helping professionals. They need only be motivated to wholeheartedly pursue the difficult work of understanding themselves and to help others to do the same. Happily this work is done within the warm and loving relationships the trainings foster.”
- Ron Kurtz, "The Hakomi Way", 2018, s.9

bottom of page