top of page

PRAKSISGRUPPE

Vedlikeholde hakomi-verktøyet og sosialt samvær

Mellom trainingene pleier vi å ha en eller flere praksisgrupper. I disse gruppene velger en som har deltatt på et par workshoper å legge frem et opplegg med øvelser. Disse gruppene teller ikke som treningsdager, da det teller kun med internasjonalt sertifiserte trenere, men det er fin måte å kunne praktisere og vedlikeholde hakomi-verktøyet på. Dessuten er det fint for fremtidige hakomi-practitionere og folk som er interessert i gruppeledelse til å øve seg.

 

Kravet for å delta på disse gruppene er at du har vært med på minst én workshop/trening med en internasjonal sertifisert trener. Deltagere som har vært på workshop får tilbud om å være i en lukket facebook-gruppe der vi kan diskutere og dele linker til inspirasjon. Er du ikke på Facebook kan du sette deg på en mailingliste etter workshop, eller ta kontakt med oss på mail i etterkant. Vi sender invitasjoner til praksisgruppene der også. 

bottom of page